ขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก ภาชนะพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับอาหาร และ เครื่องดื่ม โดยเป็น ผู้ผลิต และ ผู้ส่งออก

ขวดพลาสติก

บริษัท ฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก ภาชนะพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับอาหาร และ เครื่องดื่ม โดยเป็น ผู้ผลิตขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก ภาชนะพลาสติก และผู้ส่งออก

ขวดพลาสติก
แกลลอนพลาสติก
ภาชนะพลาสติก
บรรจุภัณฑ์พลาสติก

 

 

 

ขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก ภาชนะพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติกขวดพลาสติก, แกลลอนพลาสติก, ภาชนะพลาสติก, บรรจุภัณฑ์พลาสติกขวดพลาสติก, แกลลอนพลาสติก, ภาชนะพลาสติก, บรรจุภัณฑ์พลาสติก

ขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก ภาชนะพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก สำหรับอาหาร และ เครื่องดื่ม

 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับขวดพลาสติก แกลลอนพลาสติก ภาชนะพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับอาหาร และ เครื่องดื่ม มีความเชี่ยวชาญในการผลิตงานเป่าขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ และงานฉีดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ ซึ่งบริษัทฯ สามารถออกแบบรูปร่าง และขนาดของผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย อีกทั้งยังใช้วัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพสูง พร้อมด้วยการบริการติดฉลากแบบฟิล์มหดตัวและพิมพ์สีในรูปแบบต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ตามนโยบายคุณภาพ

ขวดพลาสติก  แกลลอนพลาสติก

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Union Thai Polyplast Co., Ltd.
799 Moo 5, Sukhumvit Rd., Bangpoomai, Muang, Samutprakarn 10280 Tel: 02-707-6325 Fax: 02-707-6328